İstihdama Avrupa’dan Hibe Yağacak

İstihdama Avrupa’dan Hibe Yağacak

Program kapsamında nitelikli ve sürdürülebilir istihdamın sağlanması, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi konularında destek sağlanması amaçlanıyor. Program 1 Ocak 2014- 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsıyor ve destek bütçesi 920 milyon Euro. Programın Hedefleri Nelerdir? -Avrupa Birliği hedeflerinin sahiplenilmesinin artırılması, -İstihdam ve sosyal işler alanındaki eylemler için ulusal

Program kapsamında nitelikli ve sürdürülebilir istihdamın sağlanması, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi konularında destek sağlanması amaçlanıyor. Program 1 Ocak 2014- 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsıyor ve destek bütçesi 920 milyon Euro.

Programın Hedefleri Nelerdir?

-Avrupa Birliği hedeflerinin sahiplenilmesinin artırılması,
-İstihdam ve sosyal işler alanındaki eylemler için ulusal düzeyde koordinasyonun güçlenmesi,
-İşgücü piyasası ve sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesi,
-AB mevzuatının etkili uygulamasının sağlanması,
-Coğrafi hareketliliğin teşvik edilmesi ve istihdam fırsatlarının arttırılması,
-Özel itina gösterilmesi gereken grupların ve mikro girişimcilerin finansmana erişiminin sağlanması,
-Sosyal girişimlerin finansmana erişiminin sağlanması,

 

 

Kimler yararlanabilir?

Avrupa Birliği istihdam desteklerinden mevcut işletmeler, ihracat ve ithalat yapan firmalar, start-up ve yatırım projeleri olanlar, eğitim, danışmanlık ve rehberlik sağlayan işletmeler, KOBİ statüsünde olan imalatçı ve hizmet sağlayan işletmeler, turizm, sağlık, tarım ve hayvancılık yapan işletmeler bu desteklerden faydalanabilirler.

Bu hedefler kapsamında gerçekleştirilecek analitik çalışmalar, karşılıklı öğrenme seminer ve eğitimleri ve kendi işletmelerini kurmak isteyen girişimcilere finansman desteği sağlanıyor.

Kobiden Haberler
ADMINISTRATOR
PROFILE

Diğer Yazılarımız