• Toyota zayıf yen ve artan hibrit satışlarıyla rekor net kar açıkladı

  Toyota zayıf yen ve artan hibrit satışlarıyla rekor net kar açıkladı0

  Japon otomobil üreticisi Toyota, dolara karşı zayıf yen ve artan hibrit talebinin etkisiyle 4,94 trilyon yenlik (31,9 milyar dolar) rekor yıllık net kar açıkladı. Toyota, Mart 2024’te sona eren mali yıla ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre, Japon otomobil üreticisinin gelirleri mart ayına kadar olan mali yılda bir önceki mali yıla göre yüzde 21,4 artarak

  Devamını Oku
 • Xerox tarihinin en büyük lansmanı

  Xerox tarihinin en büyük lansmanı0

  Xerox’un ofislerde devrim yaratacak iddiası ile 29 Mart günü New York’ta duyurduğu, üzerinde ConnectKey yazılım platformu ve tablet büyüklüğünde dokunmatik ekranları olan 29 farklı son teknoloji ofis cihazı dünyaya duyuruldu.   Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xerox, ofislerin çalışma biçimini yenilemeye ve iş yerlerinde yenilikler yapmaya devam ediyor. Xerox, son teknoloji ConnectKey yazılımına sahip 29

  Devamını Oku
 • Basel III ve Getirdikleri

  Basel III ve Getirdikleri0

  Basel I, II derken şimdi Basel III! Yakın geçmişte (2007) önemli ataklar yaşanan ve hala da devamını yaşamakta olduğumuz küresel krizin özeti olarak gösterilen likidite sıkıntıları ve akıl almaz kaldıraç oranlarına getirilmesi gereken tedbirler açısından, mevcut düzenlemelerin yetersiz kaldığı yönündeki genel teamül Basel III’ün doğmasının en önemli sebebidir, ve bu sebepledir ki ilgili düzenlemenin getirdiği

  Devamını Oku
 • İhracat Türleri

  İhracat Türleri0

  · Kayda Bağlı İhracat Kayda Bağlı İhracat listesi (Ek 1) * kapsamında yer alan malların ihracatında ihracatçılar, gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek, gümrük idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya verirler. İhracatçılar, birliklerce kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamesi ile birlikte ihracatın yapılacağı gümrük

  Devamını Oku
 • Temassız Kredi Kartları

  Temassız Kredi Kartları0

  Temassız Kredi Kartları   Yakında, düşük tutarlı alışverişlerde ödeme kolaylığı sağlamak için kullanımı oldukça yaygınlaşacak olan NFC (Near Field Communication) yani Yakın Saha İletişimi teknolojisi; 2003 yılı Aralık ayında ISO/IEC tarafından standart olarak kabul edilmiş olup, elektronik cihazlar arasında kısa mesafede veri aktarımını sağlayan oldukça güncel bir kablosuz iletişim teknolojisi. Bu konuda beklenen en büyük

  Devamını Oku
 • Nasıl ihracat yapabiliriz ?

  Nasıl ihracat yapabiliriz ?0

  Nasıl İhracatçı Olunur? 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile

  Devamını Oku
 • Kayıt Dışı Ekonomi ve Ülkemizin Geleceğine Etkisi

  Kayıt Dışı Ekonomi ve Ülkemizin Geleceğine Etkisi0

  Sağlıklı sosyal, siyasal ve ekonomik düzen kurabilmenin temel şartlarından birisi de toplumda yasadışı yollardan elde edilen gelirlerin ekonomi içindeki payının mümkün olan en alt düzeye çekilmesidir. Bilindiği üzere ekonomik ve mali göstergeler bireyler ve şirketler için ne kadar önemli ise devlet hayatı için de en az o kadar önemlidir. Zira devletler ailesinde ekonomik ve mali

  Devamını Oku
 • ABD ile ‘ekonomik’ ortaklık bu kez olacak gibi

  ABD ile ‘ekonomik’ ortaklık bu kez olacak gibi0

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen ‘Türkiye Yatırım Haftası’ etkinliklerini Türkiye tam bir lobi faaliyeti olarak yürüttü. Etkinliklere Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda işadamı katıldı. ABD’nin Los Angeles kentinde başlayan etkinlikler San Fransisco, Satttle ve Chicago’da sürdü, Boeing, Microsoft, General Electric, Intel ve

  Devamını Oku
 • Şirketlerin Devlete Olan Borçları ve Ortakların Sorumlulukları

  Şirketlerin Devlete Olan Borçları ve Ortakların Sorumlulukları0

  Ancak; şirket vergi borcundan dolayı takibat yapılabilmesini yasalar belli koşullara bağlanmış bulunmaktadır. Limitet şirketler ticari hayatta en yaygın görülen sermeye şirketleridir. Bunların malvarlığından tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcu, vergi cezası, usulsüzlük cezası, gecikme faizi, gecikme zammı gibi borçların ödenmesi bakımından özellik göstermektedir. Şirket ortağı, şirket müdürü; ,yönetim kurulu üyesi, genel müdür vb.

  Devamını Oku
 • İhracatla tutunanlar

  İhracatla tutunanlar0

  Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” üretimden satışlarda karlılığını değil karını artırdı. Alternatif pazarlara yaptıkları ihracat bu kuruluşların büyümelerinde belirleyici faktör oldu. Büyüdüler fakat sevindirici oranda değil. İstanbul Sanayi Odası (İSO) “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasını yayınladı. Türkiye’nin ekonomik dinamiğini ve gidişatını görmek için birinci 500 ve ikinci 500 en büyük işletmenin ortaya

  Devamını Oku
 • Türkiye’nin istihdamına online alım ve başvurular yön veriyor!

  Türkiye’nin istihdamına online alım ve başvurular yön veriyor!0

  Türkiye’nin iş ve insan kaynakları sitesi Yenibiris.com’un Selas Türkiye Araştırma şirketine yaptırdığı araştırmada Türkiye’nin iş ve eleman arama süreçlerindeki son trendleri belirlendi. Bilgisayar destekli web görüşmesi tekniği kullanılarak iş arayan tarafında 1.232 kişiyle, işveren tarafında ise 200 kişiyle yapılan görüşmeler yoluyla gerçekleştirilen araştırma, İK sitelerinin tercih edilme nedenlerine ışık tuttu. Araştırma iş arayan tarafında Türkiye

  Devamını Oku
 • İflas erteleme alan firmalar kurtuluyor.

  İflas erteleme alan firmalar kurtuluyor.0

  Ticaretle uğraşan birçok iş adamı iflasa sürüklediğini kabul etmek istemez. Bu durumdan kaynaklı da genellikle Kobiler için sonuçlar vahim durumlara ulaşabiliyor. Firma sahipleri, KOBİ patronları, firmasının sıkıntıya düşmesi ile itibarını korumak ve işletmesinin devamlılığını sağlayabilmek ve icralar ile karşı karşıya gelmemek için, piyasaya olan borçlarını ödeyebilme çabaları ile gereksiz daha fazla borçlanma içerisine giriyorlar. Hatta

  Devamını Oku
 • Dünya İnsan Çağı’na giriyor

  Dünya İnsan Çağı’na giriyor0

  Yenilikçi işgücü çözümlerinde dünya lideri Manpower Inc. (NYSE:MAN), Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nda İnsan Çağı adındaki yeni dönemin doğuşunu duyurdu. İnsan Çağı kavramının ilk olarak Manpower Başkan ve CEO’su Jeffrey A. Joerres tarafından Dünya Ekonomik Forumu’nda duyurulmasının ardından CNBC ile birlikte “İnsan Çağı’na Giriş – yeni gerçeklikte insan potansiyelini serbest bırakmak ve güçlendirmek” konulu bir

  Devamını Oku
 • Kişisel Veriler

  Kişisel Veriler0

  Pazarlamadan insan haklarına dek her alanda karşımıza çıkan zor bir kavram: Kişisel Veriler ‘İzinli Pazarlama’ kavramının yanında sıkça telaffuz edilen ‘Kişisel Veriler’ ve bunların korunması neyi içeriyor? Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) ‘İzinli Pazarlama’ kavramının yanında sıkça telaffuz edilen ‘Kişisel Veriler’ ve bunların korunması konusuna açıklık getiriyor. Dünyanın içinde bulunduğu yüksek rekabet ortamında dev şirketlerden

  Devamını Oku
 • Avrupa’nın en cesur ülkesi Türkiye

  Avrupa’nın en cesur ülkesi Türkiye0

  Amway Avrupa’nın 11 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı: Amway Avrupa tarafından yaptırılan Girişimcilik Anketi sonuçlarına göre “Girişimcilik Ruhu” tüm Avrupa’yı sarıyor. Kendi işinin patronu olma, esnek çalışma saatleri ve kişisel gelişime zaman ayırabilme girişimciliği destekleyen nedenlerin başında geliyor. Ancak sermaye eksikliği ve başarısızlık korkusu girişimciliğin önündeki en büyük engel. Araştırma sonuçlarına göre girişimciliğe

  Devamını Oku