İşini Kur Desteği Kap

İşini Kur Desteği Kap

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği sayesinde 2 milyona yakın vatandaş iş bulurken, hükümetin verdiği teşvikler de sürece büyük katkı sağlamıştı. Bu yıl da bu destekler sürerken, bir taraftan İŞKUR bir taraftan KOSGEB, iş sahibi olmak isteyenlere ya da mevcut işletmesini büyütmek isteyenlere büyük fırsatlar sunuyor. Birbirinden farklı programlarla milyonlarca destekler

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği sayesinde 2 milyona yakın vatandaş iş bulurken, hükümetin verdiği teşvikler de sürece büyük katkı sağlamıştı. Bu yıl da bu destekler sürerken, bir taraftan İŞKUR bir taraftan KOSGEB, iş sahibi olmak isteyenlere ya da mevcut işletmesini büyütmek isteyenlere büyük fırsatlar sunuyor. Birbirinden farklı programlarla milyonlarca destekler sunan KOSGEB’de en büyük amaç üretimde yerli girdiyi artırıp, cari açığı azaltmak.

Kobilere ve Girişimcilere KOSGEB’in Verdiği Desteklerden Bazıları Şöyle:

15 Kalemde 470 Bin Lira Destek!

Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal veya hizmet üretmelerinin sağlanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanan programda 15 farklı konuda 470 bin liraya kadar destek ödemesi yapılıyor.

Girişimcilik Destek Programı: 150 Bin Lira Hibe

Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Kendi işinin patronu olmak isteyenlere 50 bin liraya kadar geri ödemesiz, 100 bin liraya kadar ise geri ödemeli olmak üzere toplam 150 bin lira destek sağlanıyor.

Kredi Faiz Desteği: 300 Bin Lira

Kredi desteğine ihtiyaç duyan KOBİ’lerin finansal sorunlarının çözümünde ise 300 bin liraya kadar faiz desteği sunuluyor. Bu kredilerden faydalanmak isteyen Kobilerin veri tabanı kayıtlarının olması şart. Vergi borcu ve SGK prim borcu olanlar bu kredilerden yararlanamıyor.

Kobi Gelişim Destek Programı: 700 Bin Lira Faizsiz Kredi

En fazla 300 bin lira hibe ve 700 bin lira sıfır faizli kredi verilen bu programla, Kobilerimizin Türk ekonomisi ve uluslararası ekonomide paylarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu programdan yararlanmak için proje sunmak şart. KOBİGEL projelerinin kabul edilebilmesi için mutlaka işin ehli uzman kişilere yazdırılması tavsiye ediliyor.

Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı: 5 Milyon Lira 

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesi konusunda da 5 milyon liraya kadar destek veriliyor.

Stratejik Ürün Destek Programı: Yerli Ürüne 5 Milyon Lira

İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerli ve milli olması, üretimde daha fazla yerli girdinin olması, cari açığı azaltacak yatırımların artırılması amaçlanıyor. Burada destek ücreti makine ve teçhizat giderleri için 5 milyon liraya kadar veriliyor. Uygun proje getirenlere verilen bu destekle her bir işletme üreteceği her bir ürün için destekleniyor. Projelerin açık, net ve mantıksal çerçevesinin tam olarak oturtulması gerekiyor.

Devletin Kobilere, Girişimcilere ve tarım hayvancılık işiyle uğraşan çiftçilere vermiş olduğu hibe, teşvik ve destek programları sadece bunlardan ibaret değil elbette. Bakanlıkların ve farklı kurum ve kuruluşların sağladığı tüm desteklerden faydalanabilmek için hibe ve proje analizi yaptırmak şart. Doğru adımlarla doğru projelere yönelerek işletmenizi büyütüp geliştirirken devletin sağladığı imkânlardan maksimum düzeyde faydalanmak hem kendi işinize, hem ülke ekonomisine büyük değer katacaktır.

Kobiden Haberler
ADMINISTRATOR
PROFILE

Diğer Yazılarımız

Son Yazılar

Editör Seçimleri