2017 Yılı KOBİ’lerin Yılı Olacak!

2017 Yılı KOBİ’lerin Yılı Olacak!

Başbakanlığa sevk edildikten sonra onaylanan tasarı için en kısa zamanda çağrıya çıkılacak. Yüzde Yirmi Sınırı Kaldırılacak. Mevzuatta yapılan son değişiklikle kalkınma ajanslarının toplam gider bütçesine güdümlü destek projelerine endekslenen %20 sınırı ortadan kaldırılacak.  Böylelikle birkaç milyon TL’lik projelerden ziyade, fark yaratacak sıra dışı büyüklükte projelere verilecek desteklerin önü açılacak. Mevzuatta bulunmasına rağmen pratiğe geçirilemeyen faizsiz kredi ve

Başbakanlığa sevk edildikten sonra onaylanan tasarı için en kısa zamanda çağrıya çıkılacak.

Yüzde Yirmi Sınırı Kaldırılacak.
Mevzuatta yapılan son değişiklikle kalkınma ajanslarının toplam gider bütçesine güdümlü destek projelerine endekslenen %20 sınırı ortadan kaldırılacak.  Böylelikle birkaç milyon TL’lik projelerden ziyade, fark yaratacak sıra dışı büyüklükte projelere verilecek desteklerin önü açılacak. Mevzuatta bulunmasına rağmen pratiğe geçirilemeyen faizsiz kredi ve faiz desteği de pilot uygulama sonucu devreye girecek.
Özellikle bölgesel gelişim sağlayacak, iş hayatını geliştirmeye yönelik alt yapı projeleri desteklenecek.

2017’de tedavüle girecek bu desteklerden özellikle KOBİ’lerin ve kar amaçlı kurumların projeleri yararlanabilecek. Kalkınma ajanslarının bu zamana da kadar sadece hibe olarak kullandırdığı desteklerin yanı sıra yeni yıldan itibaren geri dönüşlü destek mekanizması da hayata girecek.

İş Birliği ve Ortaklıklara Tam Destek!
İster kamu, ister özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birlikleri kalkınma ajansları tarafından desteklenecek. Amaç sağlıklı ortaklıklar kurdurarak bilgi ve iletişim ağının güçlendirilmesi.  Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının da yerel ve bölgesel kalkınmaya ilgilerini arttırmak amaçlı karar alma sürecine katılımları gerçekleştirilecek.

Kobiden Haberler
ADMINISTRATOR
PROFILE

Diğer Yazılarımız